logo

Ambitie A


Iedereen die dat wil de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan natuurlijk bewegen, sportief bewegen sport of topsport...

Wat realiseren we samen en welke acties horen daarbij?
  • Wij helpen mee om sportief bewegen voor specifieke doelgroepen te organiseren.
  • Wij helpen mee meer sport en bewegen op school te stimuleren
  • Wij helpen mee door meer buitenspeelruimte te creĆ«ren.
  • Wij dragen bij door sport voor iedereen betaalbaar te maken.
  • Wij dragen bij aan goede faciliteiten voor bestaande verenigingen, zodat iedereen mee kan doen.
  • Wij bundelen krachten met tweedelijnsprofessionals om samen een sluitende keten te vormen voor kinderen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is.
  • Wij helpen mee om sportief bewegen voor specifieke doelgroepen mogelijk te maken door te helpen met passende hulpmiddelen.