logo

Ambitie B


We dragen bij aan een gezonde samenleving en maken samen Emmen Gezond...

Wat realiseren we samen en welke acties horen daarbij?
  • Wij dragen bij aan een samenwerking met eerstelijns professionals (huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten) die voorlichting geven over een gezonde leefstijl vanuit het gedachtengoed positieve gezondheid.
  • Wij dragen bij aan het realiseren van bewustwording over een gezonde samenleving bij alle inwoners (gezonde school, gezonde kantine etc.) en daarbij horende culturele etniciteit(en).
  • Wij dragen bij aan het realiseren van een gezonde omgeving met specifiek aandacht voor de rookvrije omgeving en gezonde kantines, buurthuizen en een veilig schoolklimaat.
  • Wij dragen bij aan een fysieke plek in onze buurt waar inwoners kunnen deelnemen aan diverse sporten beweegactiviteiten en met vragen terecht kunnen over een gezonde leefstijl, sport, zorg. Een gezonde leefstijl loket.