logo

Partners ambitie A


Gemeente Emmen, team Sport en buurtsportcoach senioren
Gemeente Emmen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Leveren van kennis en expertise (mensen) vanuit het sociaal domein en buurtsportcoaches in brede zin en specifiek gericht op punt 7 (pilot sporthulpmiddelen) met inzet van 80 uur sociaal domein(en) 160 uur (BSC).
 • Inzet van netwerk.Sedna
Sedna erkent de kracht van sport en bewegen om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. Sedna draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Leveren van kennis en expertise (mensen).
 • Inzet van netwerk.
 • Het in contact brengen met de doelgroep die we ambiëren te bereiken bij deze ambitie.Cosis
Cosis erkent de kracht van sport en bewegen en dat deelname van kinderen met een verstandelijke of psychische  beperking aan sport bijdraagt aan integratie en inclusie waardoor het gevoel van eigen waarde en er bij hoort versterkt wordt. Cosis draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door het leveren van kennis en expertise (mensen) op het gebied van:
 • ondersteuning aan vrijwilligers (trainers) bij signaleringsvragen.
 • verstandelijke en of psychische beperking en eventuele bijkomende vragen en hoe hier mee om te gaan vanuit gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig.
 • Inzet van netwerk om deelname blijvend te motiverenGet Flex
Trainingscentrum voor mentale en fysieke weerbaarheid. Get Flex draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Leveren van kennis en expertise (mensen).
 • Weerbaarheidstrainingen in het primair onderwijs. Deelnemende scholen: Kristalla, De Kubus, OBS Emmermeer, Montessori school Emmen, St. Frans school, Groen van Prinstererschool, Op ’t Veld, Sint Gerardus.
 • Leveren van werkboeken aan de deelnemende kinderen.Stichting Beachpark Emmen
Doel van de stichting is het beoefenen van beachsporten in de meest brede zin van het woord te stimuleren en te  aciliteren. Alle doelgroepen moeten gebruik kunnen maken van het Beachpark. Te denken valt daarbij aan scholen in  Emmen, alle sport- en andere verenigingen, bedrijven en zeker ook individuele gebruikers en vriendenclubs. Samen met enkele vrijwilligers proberen we dit te faciliteren. Stichting Beachpark Emmen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Leveren van kennis en expertise (mensen).
 • Beachsporten op sportpark Meerdijk.
 • Tegen gereduceerd tarief beschikbaar stellen van het Beachpark.
 • Mede organisator van sport- en bewegingsactiviteiten.Sportplein Emmerhout
Sportplein Emmerhout is een bewonersinitiatief van jongere en oudere wijkbewoners om op een centrale plek in Emmerhout samen te sporten. Sportplein Emmerhout draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Het Sportplein met alle faciliteiten om activiteiten te organiseren.
 • Er zijn 3 scholarshippers vanuit de Krajicek Foundation die wekelijks activiteiten organiseren die zorgen voor een prettig en veilig speelklimaat voor iedereen!
 • Inzet van netwerk.
 • Vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij het organiseren van sportevenementen.Naoberschap United & FC Emmen
Het organiseren van maatschappelijke projecten waar je je medemens mee helpt, waarmee je eenzame mensen laat glimlachen en die getuigen van zorg en aandacht, dat is waar Stichting Naoberschap United voor staat. Naoberschap United en FC Emmen dragen in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:Inzet van kennis en expertise (mensen)
 • Een financiële bijdrage.
 • Inzet netwerk.
 • De inzet van spelers/trainers FC Emmen.  Life Goals aanpak en voetbal.
 • Accommodatie, materialen, de naam FC Emmen.


Lampe Therapie & Lampe Vitaal
Lampe Therapie is een multidisciplinair gezondheidscentrum en fysiotherapiepraktijk waarin wij werken vanuit een  opsportvisie. Ons team bestaat uit vakkundige fysiotherapeuten die oprecht betrokken zijn bij hun patiënten. De kracht van Lampe Therapie is het combineren van technieken en de doelgerichte aanpak. En dat doen we voor iedereen. Lampe Vitaal helpt werkgevers en werknemers fit en vitaal te worden én te blijven. Lampe Therapie & Lampe Vitaal draagt in  et sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Leveren van kennis en expertise.
 • Inzet van netwerk.
 • Product/dienst: KidsLife.


Pencask Silat Panca Asas (PSPA)
Pencak Silat Panca Asas (PSPA) is een perguruan (letterlijke vertaling: school) die op 3 verschillende locaties in Drenthe les geeft in de Indonesische zelfverdedigingskunst. De manier van lesgeven wordt zo gedaan dat deze voor iedereen bereikbaar is, zowel  lichamelijk als mentaal. Pencask Silat Panca Asas (PSPA) draagt in het Emmens sportakkoord op ambitie A bij door:
 • Maatschappelijk/buurtwerk, didactische vaardigheden voor specifieke groepen.
 • Op verschillende niveaus samen werken met diverse sponsoren, fondsen en overheidsinstellingen zoals jeugd sportfonds, afd. sociale zaken gemeente om zo alle doelgroepen te bereiken en de kans te bieden om zelfverdediging/weerbaarheid te leren.
 • Sportclinics op scholen en in de wijken o.a. voor specifieke groepen (bijv. De Hesselanden).
 • Training - Laagdrempelige instroom, vereniging voor iedereen.
 • NL bonds en FOG NOC*NSF activiteiten in Emmen.
 • Inzet van Maatschappelijke Diensttijd Sport Drenthe, plekken/ vergoeding bieden aan vrijwilligers intern & extern.


Stichting Life Goals Nederland met o.a. Leger des Heils
Stichting Life Goals Nederland brengt kwetsbare mensen in onze samenleving via sport weer in beweging. Zij richten  zich op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Ze hebben met elkaar  gemeen dat ze kwetsbaar zijn, maar wel meer grip op hun leven willen krijgen. Stichting Life Goals Nederland draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A o.a. bij door:
 • Stichting Life Goals Nederland heeft in zo’n 10 jaar veel kennis en expertise opgedaan in het inzetten van sport als middel voor kwetsbare mensen. Deze expertise zetten wij in bij het ondersteunen van een Life Goals programma in Emmen.
 • Stichting Naoberschap United kan kijken naar een geschikte trainer die ‘thuis’ is in de wereld van de doelgroep.
 • Contact met kwetsbare mensen uit de samenleving (dakloosheid, armoede, complexe problematiek).
 • Stichting Life Goals heeft een groot landelijk netwerk van gemeenten, fondsen, sportorganisaties en zorgorganisaties. Dit wordt ingezet bij de ontwikkeling van een Life Goals programma in Emmen.


Mee Drenthe
MEE maakt meedoen mogelijk. We zijn er voor iedereen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking wordt  belemmerd. En de mensen om hen heen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! Voor organisaties fungeert MEE door haar jarenlange ervaring als kenniscentrum op het gebied van inclusie. We maken meer mogelijk door hen te helpen om inclusief te ondernemen. Mee Drenthe draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Advies en ondersteuning op het gebied van sporten en bewegen voor inwoners met een beperking.
 • Herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, NAH of ASS. Kadertraining voor vrijwilligers (trainers/coaches).
 • Advies en ondersteuning op het gebied van sporten en bewegen voor inwoners met een beperking.
 • Versterken van het voorliggend veld, waaronder sportverenigingen, door middel van delen van kennis over mensen met een beperking.


G.V Klazienaveen
Gymnastiekvereniging Klazienaveen is een vereniging van ruim 350 leden, verdeeld over de afdelingen gymnastiek,  turnen en verschillende dansstijlen. G.V Klazienaveen draagt in het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Inzet van netwerk van collega verengingen en het ondersteunen van hen.
 • Een concreet product/dienst zoals bootcamp in de winterperiode, lessen peutergym/dans tijdens opvanguren of BSO in samenwerking met de kinderopvang, beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen,
 • freerunlessen in het freerunpark Emmerhout.
 • Middelen (natura): Samenwerking met scholen door trainers clinics te laten geven, freerunning voor G-sporters, Buiten
 • Freerunning Park (mogelijk als onderdeel van het Cabot beweegpark).


Amicitia Nieuw Weerdinge
Gymvereniging Amicitia bestaat al meer dan 50 jaar. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Naast de gymlessen wordt er ook turnen aangeboden. Amicitia Nieuw Weerdinge draagt in  het sportakkoord Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • Een concreet product/dienst namelijk lessen voor kinderen van groep 1 t/m 8 en ouderen.
 • Middelen (natura): De inzet van de Mondenhal waar de lessen worden aangeboden.


Het Talent
CB Het Talent heeft een sterk innovatief karakter. Modern, vernieuwend en vooruitstrevend basisonderwijs, vanaf de start en op maat. Persoonlijk leiderschap, Meervoudige Intelligentie, Engels vanaf groep 1 en thematisch werken zijn onze speerpunten waarmee we ons onderscheiden. Ons logo van de pauw heeft als motto: ‘Laat zien hoe mooi je bent!’. We  willen uitstralen dat kinderen op verschillende manieren ‘mooi’ kunnen zijn. Het Talent draagt in het sportakkoord  Emmen Beweegt op ambitie A bij door:
 • De leerlingen van de school de kans te geven om onder schooltijd samen te sporten met gehandicapten.
 • Door de leerlingen van de school de mogelijkheid te geven kennis te laten maken met de diensten van de verenigingen.