logo

Onze vijf ambities


Samen met het werkveld
Het sportakkoord Emmen Beweegt is op een interactieve manier tot stand gekomen. Als vertrekpunt hebben we de ambities van het nationale sportakkoord en de ambities uit de kadernota ‘sportief bewegen’ genomen. Belangrijk argument is hiervoor dat de totstandkoming van de kadernota op een interactieve manier is gebeurd, samen met het werkveld. Gezamenlijk met de vele partners die zich betrokken voelen bij sport en bewegen is er invulling gegeven aan een vijftal ambities. Zowel Emmen breed als in de diverse sociale gebieden die Emmen kent zijn in samenwerking met de buurtsportcoaches bijeenkomsten georganiseerd om op te halen wat we met elkaar belangrijk vinden.

Iedereen draagt bij wat ie kan...
De ambities zijn vertaald naar doelen, bijbehorende acties en beoogde resultaten. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke partner binnen het lokaal sportakkoord Emmen Beweegt wat wil bijdragen. Op deze manier hebben we een gezamenlijke set aan afspraken gemaakt waar de komende jaren in Emmen aan gewerkt wordt. Niet op basis van uren, maar vanuit de gedachte:‘als iedereen bijdraagt wat ie kan …’