logo

Sportakkoord Emmen Beweegt


Via de kracht van sport naar een vitale en sociale samenleving
Op 29 juni 2018 ondertekende Minister Bruins samen met een groot netwerk uit de sport, gemeenten en maatschappelijke partners het eerste Nationale Sportakkoord. ‘Sport verenigt Nederland’ is een ambitieuze stap om in heel Nederland de sport verder te versterken, maar ook om de kracht van sport nog beter te benutten voor een vitale en sociale samenleving. Met een collegeprogramma genaamd ‘samen investeren’ en de kadernota ‘sportief bewegen’ zet Emmen graag de volgende stap, in de vorm van een lokaal sportakkoord.

Inzetten op samenwerking en verbinding
Een lokaal sportakkoord is een set afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en maatschappelijke partners, en eventueel bedrijfsleven en fondsen met visie en onderbouwing, die aanzet tot uitvoering en prikkelt tot lokale samenwerking en verbinding, en die gericht op ambities uit het Nationaal Sportakkoord.

Meer mensen in beweging
Een sportakkoord is geen doel op zich, maar een middel om organisaties met elkaar te verbinden. Gezamenlijk maken zij afspraken om de sport en bewegen duurzaam te maken en uiteindelijk meer mensen in beweging te krijgen en houden. Op een kwalitatief hoger niveau. In Emmen zetten we graag met elkaar de schouders onder het sportakkoord.

Download het Sportakkoord: