logo

Ambitie D


Sportverenigingen die dat willen zich te laten ontwikkelen tot samenlevingspartner...

Wat realiseren we samen en welke acties horen daarbij?
Het meeste gevoel en energie om aan de slag te gaan zit hem op de eerste actie. Actie twee en drie kunnen een vervolg op de eerste actie zijn. Eerst moet de sportvereniging op volle kracht functioneren om daadwerkelijk door te kunnen groeien tot samenlevingspartner en/of ontmoetingsplek.
  • Om sportverenigingen een partner te laten zijn is het nodig de verenigingen te versterken. Dat doen we o.a. door in te zetten op samenwerking, informatievoorziening, het versterken van het sporttechnische kader, rookvrije omgeving, gezonde kantines en verduurzaming van accommodaties.
  • Wij helpen sportverenigingen partner te laten zijn voor kinderopvang, welzijnsorganisaties, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en met een aanbod voor iedereen.
  • Wij helpen sportvereniging om als ontmoetingsplek te dienen en trekken samen op bij gezondheidsinitiatieven.