logo

Plan indienen


Goed om te weten
  • Iedereen kan een subsidie aanvragen en/of een plan indienen. Niet alleen partners die al aangesloten zijn bij het Sportakkoord Emmen Beweegt, maar ook nieuwe organisaties zijn welkom. En hoewel het woord sportakkoord doet vermoeden, gaat het niet alleen om sport en sportverenigingen. Het gaat in een brede zin om sport, bewegen en gezondheid.
  • Indien individuele personen, niet verbonden aan partners zoals we die bedoelen in het kader van het Sportakkoord, een aanvraag indienen, zal nadrukkelijk worden gekeken en getoetst op het maatschappelijk belang, het doel van de aanvraag en de mogelijke verbinding met partners in de regio. Akkoord gegeven bedragen worden overgemaakt naar de lokale Erkende Overleg Partners.  
Plannen met een klein budget (t/m € 500)
U dient een verslagje te maken van het resultaat dat op de website kan worden geplaatst met daarbij één of meerdere foto’s. Mailen naar sportakkoord@emmen.nl

Plannen met een gemiddeld budget (t/m € 5.000)
  • Uw plan van aanpak bevat een begroting (indien van toepassing hierin opgenomen te genereren inkomsten van elders of uit de bedoelde activiteit).
  • Maximaal 25% van het aangevraagde budget bestaan mag uit loonkosten.
  • Het plan heeft een duurzaam karakter.
Plannen met een groot budget (t/m € 10.000)
  • De eigen bijdrage wordt beschreven in de begroting én is een vereiste.  In een plan boven de €5000 t/m €10.000 is een eigen bijdrage van 25% van het totaal aangevraagd budget, vereist.
  • U gaat actief (eventueel met hulp van het Sportakkoord) op zoek naar samenwerking met partners binnen het Sportakkoord of partners in uw regio/(sport)gebied.
  • Maximaal 25% van het aangevraagde budget bestaan mag uit loonkosten.
  • U neemt deel aan periodieke bijeenkomsten van het Sportakkoord Emmen Beweegt om andere partijen mogelijk te inspireren.
  • Het plan heeft een duurzaam karakter.